Weblog:

8 Oct

Van data source naar storage requirements

Het starten van een Splunk implementatie loopt via een bepaald stramien. De zaken die behandeld worden zijn onder andere Splunk users, doelen, data input sources, user categorieën en use cases. Vandaag wil ik twee zaken oppakken, te weten de data input source en storage requirements. Deze twee zijn namelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat je een Splunk infrastructuur wilt gaan bouwen is de capaciteit (en performance) van de … Continue reading

10 Sep

Splunk app for Stream

In de wereld van security horen we steeds meer de … Continue reading

1 Sep

Splunk helpt Universiteit Maastricht security nauwkeurig te monitoren

Universiteit Maastricht is één van de top 100 universiteiten in … Continue reading

28 Aug

Cooking with Splunk! – REST Introductie

Deze blogpost maakt onderdeel uit van een serie: Cooking with … Continue reading

Producten

Best-of-breed producten op het vlak van IT Infrastructure, Application Performance, Big Data en Security Management die zich op alle van belang zijnde aspecten hebben bewezen.
Producten

Services

Met ons dienstenportfolio kunnen we u in elke fase grondig en compleet ondersteunen. In zowel techniek, planmatige uitvoering, support en educatie.
Services