De kracht van data

Vertrouw je op je onderbuikgevoel? Blijf je doen wat je altijd al deed (en krijg je steeds dezelfde resultaten)? Neem je bedrijfsmatige beslissingen op basis van aannames? Hopelijk is het antwoord op deze vragen “nee” voor de meeste bedrijven. Als een organisatie een tactische of strategische beslissing neemt, zouden ze moeten kijken naar feiten en data om de beslissing te onderbouwen.

Data Driven Decision Making (DDDM) is het nemen van beslissingen op basis van harde data in plaats van op basis van intuïtie of een observatie alleen.” Zo wordt het omschreven door Techopedia.

 

In de basis wil je harde feiten, je wilt weten of je op de goede weg bent en beslissingen nemen met die feiten in gedachten. Maar hoe kom je aan die informatie en kennis? Daarom gebruiken we Business Analytics, als fundament voor ons verhaal, terwijl in het verleden gebruik werd gemaakt van observaties en aannames. Een studie van MIT Center for Digital Business toont aan dat organisaties die deze manier van werken hebben geadopteerd een 5-6% hogere productiviteit hebben. Daarmee is het dus een veel slimmere manier om een organisatie te leiden.

Het merendeel van de tools die data genereren zijn high-tech waarvoor een ervaren data scientist nodig is om de data te ontcijferen en te vertalen naar begrijpelijke informatie voor managers en directie zonder een IT-achtergrond. Gelukkig zijn er andere manieren en business analytics tools beschikbaar waar geen IT-achtergrond voor nodig is.

Voor zowel grote internationale ondernemingen als kleinere lokale bedrijven is het van belang dat beslissingen worden genomen op basis van data. Het helpt bij het beantwoorden van belangrijke vraagstukken in een organisatie; Hoe kan ik meer leads genereren? Leads omzetten naar verkopen? Hoe kan ik mijn voorraadbeheer optimaliseren? Hoe kan ik logistieke kosten reduceren? Kan ik meer halen uit de huidige productie lijnen? Het management heeft inzichten nodig in de organisatie voordat ze acties kunnen ondernemen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Om te beginnen

Het belangrijkste is om data om te zetten naar inzichten voordat er beslissingen kunnen worden genomen. Dit type data wordt ook vaak Big Data genoemd en met een reden: er is heel veel data beschikbaar. In plaats van te kijken naar ‘alle beschikbare data’ is het beter om de vraag te stellen “Wat willen we bereiken?”. Maar zelfs op dat punt is het nog makkelijk om te worden overspoeld door de data stromen en de vele mogelijkheden die er zijn. Uiteraard heeft iedere organisatie ook meerdere doelen die ze willen bereiken. Prioriteiten stellen en het selecteren van 1 of 2 strategische onderwerpen zijn essentieel op dit punt.

 

Vervolgens moet de weg naar het bereiken van de doelen worden uitgestippeld, wat is er nodig om op het beoogde punt te komen. Welke data is kritisch om de vraag te beantwoorden? Het is beter om niet alle beschikbare data te verzamelen maar je te focussen op alleen die data die je nodig hebt. Vaak is een deel van de benodigde informatie reeds beschikbaar, de organisatie is zich er misschien niet eens van bewust. Het andere deel kan worden toegevoegd door het installeren van data platformen of door externe databronnen aan te kopen.

 

Het verzamelen van data – op welke manier dan ook – heeft een flink prijskaartje. Echter, zolang de voordelen opwegen tegen de kosten, is het een verstandige investering. De kosten van data kunnen snel oplopen, nog een reden om je alleen te focussen op de data die werkelijk nodig is voor het behalen van de geselecteerde doelstellingen. Met alle databronnen gedefinieerd en aangesloten, is het tijd om het proces in te richten en de mensen aan te wijzen die de data gaan verzamelen. Data heeft analyse nodig voordat het enige betekenis krijgt of nut voor beslissingen. Er zijn vele data platformen beschikbaar om de data te beheren, sommige zijn zo eenvoudig als Excel maar de meeste andere programma’s hebben meer ervaring, kennis en analyses nodig.

 

Uiteindelijk komt alle inzet samen als het wordt gepresenteerd aan het management in een begrijpelijk formaat. De door de data verkregen inzichten leggen de fundering voor bedrijfskritische beslissingen en het bereiken van de gedefinieerde doelen. En dat is Data Driven Decision Management!

 

September 2018