Lees hier het interview van Dutch IT-channel redacteur Dick Schievels, met Lex Crielaars van SMT en Marc Samsom van Cisco. Het gehele artikel is ook terug te lezen op de Executive People website.

Inzet analysetools steeds belangrijker bij digitale innovatie

SMT en Cisco werken sinds kort hecht samen op gebied van analysetools voor de IT-infrastructuur. Daarbij ligt de uitdaging in het succesvol toepasbaar maken van digitale innovaties bij klanten. Cisco levert daarvoor twee krachtige instrumenten: AppDynamics, een analyseplatform voor applicatie-performancemanagement, en Tetration voor netwerkanalyse. Terwijl SMT zijn sporen heeft verdiend als ‘best of breed’-toolingexpert en met name uitblinkt in Big Data-analytics met behulp van Splunk.

SMT bestaat anno 2017 twintig jaar en is een leverancier van softwareproducten. Wij verkopen producten op het gebied van netwerk-, performance- en end-to-end ketenmonitoring, schetst Lex Crielaars, CTO bij SMT. Een jaar of acht geleden diende Splunk zich aan op de analytics-markt, en SMT zag al heel snel de potentie ervan voor Big Data-analyse van IT-infrastructuurgegevens. “Wij zijn toen de eerste Splunk-partner geworden in de Benelux. Dat heeft ons enorm veel ervaring gebracht en een voorsprong in het bieden van toegevoegde waarde door het omzetten van data naar informatie. Want het verzamelen van data op zich is niet genoeg. Die data moeten worden omgezet naar informatie waar de organisatie iets aan heeft op gebieden als cyber security, DevOps of de business zelf.”

Crielaars is onder meer verantwoordelijk voor het productenportfolio bij SMT. Welke producten voert SMT naast Splunk nog meer? “Veel van de producten die wij voeren zijn complementair aan Splunk, zodat we kunnen zorgen voor nog meer inzicht en nog meer analytische mogelijkheden. Twee van die producten zijn AppDynamics en Tetration van Cisco.”

Cisco en analytics

“Wat je ziet is dat klanten in toenemende mate hun applicaties niet alleen op de infrastructuur in hun eigen datacenter plaatsen, maar ook onderbrengen bij leveranciers van clouddiensten”, zegt Marc Samsom, Manager Datacenter & Cloud Architecture bij Cisco Nederland. “Daar waar heel veel klanten tegenwoordig bezig zijn met het inrichten van zo’n hybride IT-omgeving, zie je dat wij boven op de hardware-infrastructuur nu ook software aan het bouwen zijn waarmee onze klanten alles over die gehele hybride infrastructuur heen kunnen managen. En met name AppDynamics en Tetration kunnen daarin een belangrijke rol vervullen, wil men tot een efficiëntere en effectief betere aflevering en performance van applicaties komen.”

Cisco was ooit vooral een leverancier van hardware maar gaat door de ontwikkeling van de technologie steeds meer software verkopen en ook steeds meer services leveren in samenwerking met partners. “Met de hardware leveren we schaal en met de software flexibiliteit”, vat Samsom kernachtig samen.

AppDynamics

AppDynamics is een door Cisco overgenomen analytics-platform specifiek op gebied van applicatie-performancemanagement. De sweetspot van de tool ligt daar waar organisaties via hun IT-voorzieningen contact hebben met de klant, en dat gebeurt doorgaans via de website of de mobile app. “Dat contact willen bedrijven zoveel mogelijk optimaliseren. Treden daarin storingen op dan kunnen ze met AppDynamics op het probleem inzoomen, als ware het een vergrootglas”, aldus Samsom.

Maar daarbij gaat het wel over de prestatie van de gehele performance-keten, benadrukt hij, en niet alleen over de performance van die website of app alleen. “Want er zit natuurlijk een hele keten achter en wat we in beeld brengen is de end-to-end performance van die gehele keten.”

 

Tetration

Tetration is bij Cisco zelf ontwikkelde analytics-software die je volgens Samsom kunt zien als een soort tijdmachine waarmee je je netwerkverkeer kunt terughalen. Of het nu de cloud betreft of je eigen datacenter maakt niet uit, Tetration registreert al het verkeer dat op je netwerk plaatsvindt en slaat dat op. Op basis daarvan kun je er allerlei functies mee vervullen zoals: teruggaan in de tijd, bekijken welke applicaties afhankelijk van elkaar zijn, vaststellen of het nodig is om je netwerk-policies aan te passen, et cetera.

Een analysetool als Tetration zorgt ook voor een baseline waartegen kan worden afgezet of een bepaalde trend of gebeurtenis in het netwerk als afwijkend moet worden beschouwd. “Daarmee kom je in de wereld van ‘machine learning’ terecht”, zegt Crielaars. “Met name in de IT Ops en security wereld werd veelal gewerkt met ‘static thresholds’ om afwijkingen te detecteren. Met behulp van machine learning kunnen we nu automatische baselines laten definiëren voor wat wel of niet normaal gedrag is voor een server, applicatie of persoon. Meer data zorgt voor accuratere baselines en dus kwalitatief betere alerts voor de mensen die daarop moet acteren.”

Partnership en synergie

SMT en Cisco zijn onlangs een partnership aangegaan en de prangende vraag is natuurlijk hoe de wegen van SMT en Cisco op analytics-gebied bij elkaar zijn gekomen. Crielaars daarover: “Voordat AppDynamics werd overgenomen door Cisco was SMT al partner van AppDynamics. Dus toen Cisco een partner zocht om met AppDynamics verder te gaan, lag het voor de hand om daarvoor de samenwerking met SMT te continueren. En omdat de combinatie van AppDynamics, met een tool als Splunk, ook nog eens voor extra toegevoegde waarde kan zorgen, is de match tussen Cisco en SMT bijna een vanzelfsprekende.”

Gevraagd naar de mate van overlap tussen producten als Splunk, AppDynamics en Tetration, vervolgt Crielaars: “De producten zijn voor een groot deel aanvullend op elkaar en het wordt steeds interessanter om de producten gecombineerd in te zetten. Dat levert een synergetisch effect. Wij zijn in staat geweest om voor onze klanten heel veel inzichten te genereren die voorheen niet beschikbaar waren. Inzichten die hebben geleid tot kostenreductie en efficiëntieverhoging. De combinatie van tools geeft ons nu nog meer mogelijkheden, doordat je vanuit één centraal dataplatform typen data met elkaar kan correleren waarover voorheen niet nagedacht werd. Dit geeft mogelijkheden tot het ontdekken van pijnpunten in de infrastructuur middels Splunk waar dan tot detailniveau op in gezoomd kan worden middels AppDynamics of Tetration.

Automatische aansturing

Met behulp van analytics kun je ook veel beter je SDN-infrastructuur aansturen (Software Defined Networking), wil Samsom tot slot nog kwijt. “Sterker nog, je kunt die aansturing zelfs vergaand automatiseren op basis van bepaalde feedback uit die analysesoftware. Zo kun je kun je op grond van wat je qua performance met een applicatie ziet gebeuren automatisch de juiste maatregelen treffen, in plaats van dat je dat handmatig laat doen. Op gebied van security is dat tegenwoordig zelfs noodzaak, omdat de snelheid van ingrijpen daar steeds crucialer wordt.”

 

September 2017