Wijziging in Splunk certificeringen

Splunk heeft de procedure rondom certificeringen vernieuwd. Indien u één of meerdere trainingen hebt gevolgd en wellicht via een online examen een User, Power User, Admin of Architect certificering hebt behaald, is deze informatie ook voor u van belang.

In het verleden was het mogelijk een certificaat tot bijvoorbeeld Splunk Power User of Administrator te behalen via Splunk zelf. Sinds kort heeft Splunk een gerenommeerd extern certificeringsbureau (Pearson VUE) in de arm genomen om dit te reguleren. Mocht u ervoor kiezen een aanvullend certificeringsexamen te doen, ontvangt u na de succesvolle afronding een waardevolle(re) certificering vanuit deze partij.

Alle nieuwe certificeringen verlopen via dit systeem. U kunt hier een toelichting downloaden met de te doorlopen stappen. Een actueel overzicht van alle trainingen die wij organiseren kunt u vinden in de agenda.

 

Splunk V6.x of later

Gebruikers die Splunk V6.x of latere trainingen hebben voltooid en hun certificering willen behouden of behalen, kunnen zich vóór oktober 2019 opnieuw certificeren zonder opnieuw een cursus te volgen. De nieuwe certificering voor User/Admin is geldig voor twee jaar en voor Architect, Developer, ES of ITSI is dit drie jaar. Er wordt gerekend vanaf het moment dat het certificaat is behaald. De certificeringskosten zijn $125 per benodigd examen.

Eerder behaalde certificeringen zijn geldig tot en met september 2019. Vaak zijn deze certificeringen nog actueel, het kan echter ook voorkomen dat er verouderde trainingen zijn gevolgd. Voor deze groep gebruikers zijn nieuwe of herhaalde trainingen een vereiste, alvorens men zich opnieuw kan certificeren.

 

Hieronder de verschillende certificeringtracks.

Rechten

Het is belangrijk om te vermelden dat het laten verlopen van de certificering consequenties heeft ten aanzien van de aan de certificering gekoppelde rechten. Het heeft ook effect op het kunnen volgen van (vervolg)trainingen waarbij eerdere trainingen en certificeringen vereist zijn.

Onze ervaring is dat dit proces zorgvuldig doorlopen dient te worden. Al ruim acht jaar is SMT Elite Partner van Splunk en de enige gecertificeerde trainingspartner in de Benelux. Wij staan dan ook voor u klaar om te adviseren over de certificeringen en/of trainingen die voor u van toepassing zijn.

Heeft u vragen over uw certificaten of welke trainingen het beste aansluiten op uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u hier graag verder mee.

 

Maart 2019