SMT over GDPR in Ondernemend Nederland op RTL7 & RTLZ

SMT legt in het RTL 7 programma Ondernemend Nederland uit hoe bedrijven steeds vaker Big Data inzetten om inzichten te krijgen in het bedrijf.

Bij het verzamelen van deze data dienen bedrijven zich te houden aan de wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR wetgeving van toepassing die gaat over ‘de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Bedrijven moeten zich realiseren waar in de organisatie privacy gevoelige informatie opgeslagen en gebruikt wordt. Tevens mag de verkregen informatie ook alleen maar worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het aangegeven is.

Een Big Data platform kan inzichten geven in waar privacy gevoelige informatie zich bevindt in de organisatie en wie er welke handelingen mee doet.

Deze wet voor databescherming en databeheer is straks van toepassing op alle organisaties en instanties die persoonsgegevens beheren, opslaan of verwerken. Ook op uw organisatie dus!