Services.

We bring it
to the core

SMT ondersteunt klanten in iedere fase van het traject, en deelt graag ervaring en kennis. Zowel voor de technische aspecten, de planmatige uitvoering, strategische ondersteuning en het opleiden van collega’s. Wij leveren services waarbij wij u op weg helpen of blijvend support leveren aan de organisatie. Geen enkele situatie is hetzelfde en dus passen we onze service aan naar uw specifieke wensen en behoeften.

Onze consultants hebben ruime ervaring met het implementeren, beheren en optimaliseren van zowel kleine als grote omgevingen waarin SMT’s oplossingen wordt ingezet. Binnen ons uitgebreide team van consultants heeft ieder een eigen expertise; Platformen, IT Operations, Security en Analytics. Als expert op het gebied van Big Data platformen in de Benelux kunnen wij beschikken over een breed kennisnetwerk en specialisten binnen deze focusgebieden.

Voordat we een traject ingaan, wordt er een intakegesprek gehouden en de balans opgemaakt van de omgeving. Hiermee brengen we de huidige situatie in kaart en geven we duidelijkheid over de afspraken en verwachtingen. Dit maakt altijd onderdeel uit van de service.

Filter.
Alle
Consulting services
Support services

Vanuit Consulting Services bieden we diverse diensten welke in verschillende combinaties en op verschillende momenten worden geadviseerd. Van kleinere netwerken tot grote en complexe omgevingen. Deze services ondersteunen het gebruik van het platform door de klant. We voeren controles uit op het functioneren en kijken naar verbeterpunten en doorgroeimogelijkheden van het platform bij de klant.

Ongeacht de omvang van de omgeving of de deskundigheid van het beheerteam kunt u tegen niet-alledaagse obstakels aanlopen. Vraagstukken of problemen waardoor behoefte is aan directe noodhulp of een regelmatige hulplijn. SMT biedt verschillende Support Services om deze belemmeringen weg te nemen en problemen op te lossen of beheer geheel uit handen te nemen.

 

Deze services worden geleverd over een langere periode, waarbij regelmatig samen wordt getoetst of er nog wordt voldaan aan de verwachtingen. Vooraf brengen we de huidige situatie in kaart en worden er heldere afspraken gemaakt.

Get started with Splunk

Wij geven u graag een kick-start met Splunk. In enkele dagen tijd leert u uitgebreide rapportages en heldere dashboards te creëren in Splunk, en leggen we een waardevolle basis voor de toekomst.

Lees meerClose

Get started with Splunk

Wij geven u graag een kick-start met Splunk! In enkele dagen tijd leert u uitgebreide rapportages en heldere dashboards te creëren in Splunk, en leggen we een waardevolle basis voor de toekomst. We beginnen met een goed gesprek, om duidelijk boven tafel te krijgen wat de behoefte is en wat u wilt bereiken. Vervolgens worden gezamenlijk de volgende fases doorlopen:

 • Infrastructuur – We installeren de Splunk software en 1 à 2 Splunk Apps op de door u beschikbaar gestelde server.
 • Verzamelen – We helpen u met het aansluiten van 1 à 2 databronnen en zorgen ervoor dat deze op de juiste wijze door Splunk geïndexeerd wordt.
 • Testen – We bekijken of alles naar behoren werkt en mogelijke resultaten worden direct gedeeld.
 • Heldere dashboards – We zorgen ervoor dat de verzamelde informatie wordt gepresenteerd in heldere dashboards in de geselecteerde Splunk Apps.
 • Gebruikerservaring op maat – We creëren een rapport en/of alert om de Splunk informatie te delen met andere gebruikers of afdelingen. Tevens wordt de rollenstructuur in Splunk toegelicht.

 

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Besparing van tijd en resources in het voortraject
 • In korte tijd waardevolle informatie creëren
 • Door het toepassen van best practices wordt een solide basis gelegd
 • Gezamenlijke werkwijze met overdracht van kennis en kunde

 

Mede door de kennisoverdracht en de werkzaamheden in nauwe samenwerking met uw organisatie, resulteert dit in een solide basis voor een goede integratie van Splunk.

Behoefte aan meer?

Het is mogelijk om dit traject uit te breiden of aan te passen aan uw specifieke behoefte. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het behandelen van meerdere cases, installatie van meerdere Splunk Apps, maatwerk applicaties of dashboards, database-koppelingen. Tijdens een intakegesprek worden het aantal dagen vastgesteld dat nodig is voor deze service.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Splunk support

Wij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Door onze kennis van en jarenlange ervaring met het platform, kunnen wij snel antwoord geven zodat u weer verder kan.

Lees meerClose

Splunk support

Iedere klant met een maintenance contract heeft te allen tijde ondersteuning op de basis functionaliteiten van het platform. Gebruikers hebben de mogelijkheid om support calls in te dienen bij Splunk. SMT heeft een eigen Support Services afdeling zodat wij uw eerste aanspreekpunt zijn voor deze vragen. Door onze kennis van en jarenlange ervaring met het platform, kunnen wij snel antwoord geven zodat u weer verder kan. Met onze hulp en adviezen is het beheerteam in staat zelf problemen op te lossen. Ook kunnen wij antwoord geven op vragen die door een leverancier niet altijd als support call worden geclassificeerd.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. Via de Support Portal van SMT kunnen de tickets worden aangemaakt, wij nemen daarna zo snel mogelijk contact op via e-mail. Onze support desk is aanwezig op reguliere werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Dagelijks remote beheer

Wij zorgen voor het dagelijks beheer van uw Big Data platform op afstand.

Lees meerClose

Dagelijks remote beheer

Het dagelijks beheren van een Splunk omgeving kan veeleisend zijn voor een organisatie of team. SMT neemt dit uit handen, waarbij jaren van best practices worden ingezet om efficiënt en degelijk beheer toe te passen.

De dienst bestaat uit vier elementen:

 • Dagelijks beheer op afstand
 • Iedere twee weken één dag op locatie
 • Tweewekelijkse rapportages over de staat van het platform
 • Elk kwartaal een Service Management-overleg

 

Om het beheer naar verwachting te kunnen uitvoeren, wordt een intakegesprek gehouden om de omgeving duidelijk in kaart te brengen. Uiteraard is de beheerder er ook om problemen op te lossen.

De praktische kant

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. De afdeling Support Services heeft vanuit het kantoor in Zoetermeer op afstand toegang tot uw omgeving.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Data Source Assessment

Met een Data Source Assessment krijgt u inzicht in de databronnen die zijn aangesloten op het Big Data platform

Lees meerClose

Data Source Assessment

Via een Data Source Assessment krijgt een organisatie inzicht in de databronnen die zijn aangesloten op het Big Data platform. Er wordt duidelijkheid verschaft over het huidige gebruik en onderzocht op welke manier de aangesloten data wordt ingezet en of deze wel volledig wordt benut.

Er worden korte interviews gehouden met verschillende teams om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen. We spreken met gebruikers van het platform maar ook met afdelingen die er niet mee werken. Op deze manier komen zo veel mogelijk, ook minder vanzelfsprekende, vragen naar boven.  

Een Data Source Assessment richt zich op de volgende vijf domeinen en de belangrijkste doelen van een organisatie:

 • IT Operations
 • Application Support
 • Application Development
 • Security, Compliance, Fraud
 • Business Analytics

De praktische kant:

In de voorbereidende fase wordt samen met de organisatie bepaald welke teams aansluiten voor de interviews. Uit de interviews volgt een rapport en presentatie richting het management met de bevindingen van de DSA en een advies hierop.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Dedicated remote user support

Wij bieden ondersteuning op afstand voor gebruikersvraagstukken of problemen. Gedurende een afgesproken periode plannen we één vast uur in de week voor telefonisch overleg.

Lees meerClose

Dedicated remote user support

Bij een groot aantal klanten, blijkt dat er regelmatig gebruikersvragen zijn. Ook kan het voorkomen dat beheerders van het platform nog ervaring aan het opdoen zijn en gebruik willen maken van de kennis van onze experts.

Voor deze situaties bieden wij ondersteuning op afstand voor gebruikersvraagstukken of problemen. De beste manier hiervoor is door op regelmatige basis contact te hebben waarbij er ruimte is voor diverse vraagstukken. Gedurende een afgesproken periode plannen we één vast uur in de week om telefonisch vragen en probleemsituaties te bespreken.

Het is een efficiënte, kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening voor beheerders en gebruikers van het platform. Door regelmatig en structureel lopende zaken te bespreken, stapelen de werkzaamheden niet op en kan de organisatie voorwaarts blijven bewegen. SMT helpt u met deze dienst bij vraagstukken als gebruikersvragen, dashboards, zoekopdrachten en visualisaties.

Wij stellen een vast aanspreekpunt beschikbaar binnen de Support Services afdeling. Indien er specifieke expertise nodig is voor een bepaald vraagstuk kan deze direct, of indien niet beschikbaar op een later tijdstip, worden ingeschakeld. SMT adviseert zodat uw eigen team de werkzaamheden, wijzigingen en verbeterpunten zelf kan uitvoeren.

 

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het scherm onderling te delen.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Expert On-Site

Met deze service komt een consultant op een vooraf vastgesteld moment bij u langs om gebruikersvragen te beantwoorden en technische problemen op te lossen.

Lees meerClose

Expert On-Site

Met onze Expert On-Site service komt een consultant op een vooraf vastgesteld moment bij u langs om gebruikersvragen te beantwoorden en technische problemen op te lossen. U beheert zelf de lijst van werkzaamheden en de prioriteiten, zodat u altijd de controle behoudt. Zo is er zekerheid dat de onderhoudswerkzaamheden zich niet opstapelen maar worden uitgevoerd door een expert. Na afloop ontvangt u een dagrapportage met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien er nog punten open staan, worden die tijdens het eerstvolgende bezoek opgepakt. Indien er op de geplande dag nog tijd over is, kan de consultant gerelateerde werkzaamheden verrichten.

Als onderdeel van de Expert On-Site service leveren wij het volgende:

 • Een jaarplanning wanneer de consultant op locatie is.
 • Een mogelijkheid tot het beheren van de backlog.
 • Na ieder bezoek een dagrapportage met een overzicht van de verrichte werkzaamheden.
 • Minimaal 12 dagen en maximaal 52 dagen, verspreid over 12 maanden.

De praktische kant:

De Expert on-site is ideaal wanneer er behoefte is aan periodieke en persoonlijke ondersteuning voor het platform. Deze dienst is niet geschikt voor de opvolging van incidenten of als vervanger van (remote) beheer van uw Big Data platform.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Healthcheck voor Splunk

Laat uw IT-infrastructuur evalueren door onze ervaren technische consultants en weet zeker dat uw omgeving altijd op topniveau presteert.

Lees meerClose

Healthcheck voor Splunk

De technische omgeving wordt op diverse manieren beïnvloed. Het groeien van een Big Data omgeving, de groei van de licentie alsmede het aantal gebruikers van het platform hebben allen directe gevolgen. Om te zorgen dat de omgeving stabiel is en blijft om de groei op te vangen, is het van belang deze nauwkeurig onder de loep te nemen. We kijken wat voor de organisatie een ideale architectuur is waarop verder kan worden gebouwd. Het uitvoeren van een Healthcheck is een goed uitgangspunt om de mogelijkheden en kritische pijnpunten van de huidige omgeving in kaart te brengen. Zo zorgen we dat niet alleen de organisatie maar ook het Big Data platform klaar is voor de lange termijn.

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in een verzameling van best practices. Door op basis van ruim 50 punten de omgeving te analyseren, wordt met de Healthcheck getoetst of deze op topniveau presteert. Het resultaat is een eindrapport met aanbevelingen en actiepunten welke bij u wordt gepresenteerd.

Het duurt een aantal dagen – afhankelijk van de omvang van de omgeving – om samen met betrokkenen van de organisatie een Healthcheck uit te voeren. De consultant heeft voor deze controle Administrator rechten nodig.

De praktische kant:

Tijdens een intake gesprek worden de benodigdheden voor het uitvoeren van de Healthcheck afgestemd. Deze dagen worden in overleg gepland. 

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk de productsheet of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie!

Severity 1 Assistance voor Splunk

Bij Severity 1 of Prio 1 situaties kunt u vertrouwen op de expertise van SMT voor het oplossen van bedrijfskritische problemen.

Lees meerClose

Severity 1 Assistance voor Splunk

Er zijn veel organisaties die het beheer van de omgeving in eigen huis hebben, met een ervaren team van deskundigen die bekend zijn met het platform. Toch gebeurt het soms dat er een ongewenste situatie ontstaat die invloed heeft op bedrijfskritische processen. Bij Severity 1 of Prio 1 situaties zijn er verstoringen in essentiële processen binnen een organisatie. Als software volledig ontoegankelijk is of als het grootste gedeelte van de functionaliteit onbruikbaar is, dan is de noodzaak hoog om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Precies hiervoor hebben wij een service ontwikkeld waarbij u kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring van onze consultants en Support Services-afdeling om snel tot een oplossing te komen.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond.Om het probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen is er remote toegang tot de omgeving nodig om ondersteuning te kunnen verlenen.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Upgrade Service

Wij verzorgen de upgrade van kleinere omgevingen inclusief Splunk Supported apps en SMT-apps.

Lees meerClose

Upgrade Service

Om het platform veilig, stabiel en degelijk te houden, brengt Splunk regelmatig een update uit. Deze wordt in een operationele omgeving geïmplementeerd middels een upgrade. Met de Upgrade Service neemt SMT dit voor klanten met kleinere Splunk omgevingen uit handen. De upgrades worden uitgevoerd op een met u nader overeen te komen moment waarbij wordt uitgegaan van twee upgrades per jaar. Advies over versies zit hierbij inbegrepen (bijv. geen x.0 versies).

Tijdens een intakegesprek worden alle randvoorwaarden en risico’s in beeld gebracht. Hierna volgt een voorstel dat door beide partijen wordt goedgekeurd. SMT zal vervolgens alle componenten upgraden met uitzondering van Universal Forwarders. Ook de Splunk Supported apps en SMT-apps worden meegenomen, third-party apps worden op een zo goed mogelijke wijze bijgewerkt. Om na de upgrade een werkende omgeving op te leveren zal een post-upgrade check rapport worden opgesteld.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. SMT voorziet niet in OS-upgrades.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Use Case Sessie

Tijdens de Use Case Sessie selecteren we geschikte use cases ter verbetering van de adoptie en de groei van het Big Data platform.

Lees meerClose

Use Case Sessie

Tijdens de Use Case Sessie selecteren we geschikte use cases ter verbetering van de adoptie en de groei van het Big Data platform. Er wordt optimaal draagvlak gecreëerd binnen de betrokken afdelingen en waarde toegevoegd voor de gehele organisatie. Het doel is dat de organisatie uiteindelijk in staat is om zelf waardevolle use cases te vinden en ontwikkelen.

Gedurende twee dagen definiëren we goede use cases. We houden interviews en stellen prioriteiten in het gebruik van data en in verhouding tot de bedrijfsprocessen. Hierna is duidelijk welke use cases de meeste waarde vertegenwoordigen, waarna ze binnen de organisatie worden getoetst op prioriteit, business doelen en de strategie.

Daarna kan SMT de geselecteerde use cases voor u implementeren. Het team schrijft voor u een Statement of Work op basis van de informatie uit de Use Case Sessie. Aansluitend worden deze use cases ingepland en uitgevoerd. Tijdens de derde dag van de Use Case Sessie worden de geïmplementeerde use cases gepresenteerd met de bijbehorende kosten/baten analyse van de voor en na situatie. Ook evalueren we het proces, welke obstakels zijn weggenomen voor het definiëren, prioriteren en implementeren van use cases.

Indien u eerst de presentatie wilt zien voordat er een Statement of Work komt, werken de experts de gekozen use cases globaal uit. Tijdens de presentatie komt er een theoretische kosten/baten analyse waarna u alsnog kunt beslissen om de geselecteerde use cases te laten ontwikkelen door onze consultants.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!