Services.

We bring it
to the core

SMT ondersteunt klanten in iedere fase van het traject, en deelt graag ervaring en kennis. Zowel voor de technische aspecten, de planmatige uitvoering, strategische ondersteuning en het opleiden van collega’s. Wij leveren services waarbij wij u op weg helpen of blijvend support leveren aan de organisatie. Geen enkele situatie is hetzelfde en dus passen we onze service aan naar uw specifieke wensen en behoeften.

Onze consultants hebben ruime ervaring met het implementeren, beheren en optimaliseren van zowel kleine als grote omgevingen waarin SMT’s oplossingen wordt ingezet. Binnen ons uitgebreide team van consultants heeft ieder een eigen expertise; Platformen, IT Operations, Security en Analytics. Als expert op het gebied van Big Data platformen in de Benelux kunnen wij beschikken over een breed kennisnetwerk en specialisten binnen deze focusgebieden.

Voordat we een traject ingaan, wordt er een intakegesprek gehouden en de balans opgemaakt van de omgeving. Hiermee brengen we de huidige situatie in kaart en geven we duidelijkheid over de afspraken en verwachtingen. Dit maakt altijd onderdeel uit van de service.

Filter.
Alle
Consulting services
Support services

Vanuit Consulting Services bieden we diverse diensten welke in verschillende combinaties en op verschillende momenten worden geadviseerd. Van kleinere netwerken tot grote en complexe omgevingen. Deze services ondersteunen het gebruik van het platform door de klant. We voeren controles uit op het functioneren en kijken naar verbeterpunten en doorgroeimogelijkheden van het platform bij de klant.

Ongeacht de omvang van de omgeving of de deskundigheid van het beheerteam kunt u tegen niet-alledaagse obstakels aanlopen. Vraagstukken of problemen waardoor behoefte is aan directe noodhulp of een regelmatige hulplijn. SMT biedt verschillende Support Services om deze belemmeringen weg te nemen en problemen op te lossen of beheer geheel uit handen te nemen.

 

Deze services worden geleverd over een langere periode, waarbij regelmatig samen wordt getoetst of er nog wordt voldaan aan de verwachtingen. Vooraf brengen we de huidige situatie in kaart en worden er heldere afspraken gemaakt.

Get started with Splunk

Wij geven u graag een kick-start met Splunk. In enkele dagen tijd leert u uitgebreide rapportages en heldere dashboards te creëren in Splunk, en leggen we een waardevolle basis voor de toekomst.

Lees meerClose

Get started with Splunk

Een kick-start met Splunk!

Binnen enkele dagen helpt SMT u op weg met Splunk en wordt de basis gelegd voor een waardevolle toekomst. We inventariseren gezamenlijk de behoefte zodat de gestelde doelen inzichtelijk zijn en duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Vervolgens installeren we een aantal Splunk applicaties en laden we enkele databronnen in de omgeving. Voor de verzamelde informatie worden heldere rapportages en dashboards gecreëerd.

In een kort tijdsbestek heeft u al resultaten en zo bespaard op tijd en middelen in het voortraject. De ervaring en kennis van de consultants wordt gebruikt voor een stevige basis binnen uw organisatie. De werkzaamheden worden door SMT-consultants uitgevoerd waarna er kennisoverdracht plaats vindt en u zelfstandig verder kunt.

Wilt u meer weten?

Het gehele Get Started with Splunk traject duurt vijf dagen. Bij vervolgprojecten kan de omgeving naar wens verder worden uitgebouwd.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten of download de info sheet!

Splunk support

Wij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Door onze kennis van en jarenlange ervaring met het platform, kunnen wij snel antwoord geven zodat u weer verder kan.

Lees meerClose

Splunk support

Iedere klant met een maintenance contract heeft te allen tijde ondersteuning op de basis functionaliteiten van het platform. Gebruikers hebben de mogelijkheid om support calls in te dienen bij Splunk. SMT heeft een eigen Support Services afdeling zodat wij uw eerste aanspreekpunt zijn voor deze vragen. Door onze kennis van en jarenlange ervaring met het platform, kunnen wij snel antwoord geven zodat u weer verder kan. Met onze hulp en adviezen is het beheerteam in staat zelf problemen op te lossen. Ook kunnen wij antwoord geven op vragen die door een leverancier niet altijd als support call worden geclassificeerd.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. Via de Support Portal van SMT kunnen de tickets worden aangemaakt, wij nemen daarna zo snel mogelijk contact op via e-mail. Onze support desk is aanwezig op reguliere werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Remote Managed Services

Met onze Remote Managed Service nemen wij het technische beheer van uw platform over.

Lees meerClose

Remote Managed Services

Wel de voordelen, niet de nadelen!

SMT neemt het dagelijks beheer van de omgeving over, zodat u uw handen vrij heeft. Wij nemen de zorgen over en daarmee de last die op de schouders van het team rust. Onze jarenlange ervaring en best-practices zetten wij in om uw omgeving op een efficiënte manier te beheren.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Onze Support engineers zorgen dat het platform beschikbaar is op uw omgeving. Cruciale systemen worden iedere dag gecontroleerd en waar nodig stellen we bij of passen we aan. Op afgesproken momenten komen wij bij u langs om meer complexe vragen te bespreken, kennis te delen en waar mogelijk het gebruik efficiënter te maken. Maar in nood reageert ons Managed Services Team uiteraard slagvaardig op alerts en neemt direct actie op uw platform. Wij monitoren uw platform en koppelen alerts rechtstreeks aan ons ticketsysteem.

In het voortraject zorgen we voor een nulmeting van de gezondheid van uw omgeving. Eventuele actiepunten kunnen worden opgelost alvorens we van start gaan.

De praktische kant

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten of download de infosheet!

Dashboard Service

Onze Dashboard Service bespaart u tijd en geld bij het vertalen van use cases naar overzichtelijke (management) dashboards.

Lees meerClose

Dashboard Service

Heeft u behoefte aan heldere dashboards maar ontbreekt simpelweg de tijd? Mist u binnen het team de benodigde kennis om zaken inzichtelijk te maken? Of wilt u heldere rapportages laten zien aan het management? SMT verzorgt dit graag voor u! Onze Dashboard Service bespaart u tijd en geld bij het vertalen van use cases naar overzichtelijke (management) dashboards.

 

Tijdens een intake inventariseren we de gewenste dashboards en schrijven een Statement of Work. De beschikbaarheid van de data en het aantal databronnen op het platform zijn essentieel, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie categorieën:

 • Small: Kleine dashboards van enkelvoudige zoekopdrachten waar gebruik wordt gemaakt van 1 of 2 databronnen die reeds beschikbaar zijn in het platform.
 • Medium: Grotere dashboards met meerdere weergaven op basis van 2 – 5 zoekopdrachten.
 • Large: Dashboards met meerdere weergaven van meer dan 5 zoekopdrachten, waarbij grote databronnen nog moeten worden aangesloten op het platform. Dit gaat over complexe en meervoudige zoekopdrachten met correlatie over meerdere databronnen.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten of download de infosheet!

Data Source Assessment

Met een Data Source Assessment krijgt u inzicht in de databronnen die zijn aangesloten op het Big Data platform

Lees meerClose

Data Source Assessment

Via een Data Source Assessment krijgt een organisatie inzicht in de databronnen die zijn aangesloten op het Big Data platform. Er wordt duidelijkheid verschaft over het huidige gebruik en onderzocht op welke manier de aangesloten data wordt ingezet en of deze wel volledig wordt benut.

Er worden korte interviews gehouden met verschillende teams om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen. We spreken met gebruikers van het platform maar ook met afdelingen die er niet mee werken. Op deze manier komen zo veel mogelijk, ook minder vanzelfsprekende, vragen naar boven.  

Een Data Source Assessment richt zich op de volgende vijf domeinen en de belangrijkste doelen van een organisatie:

 • IT Operations
 • Application Support
 • Application Development
 • Security, Compliance, Fraud
 • Business Analytics

De praktische kant:

In de voorbereidende fase wordt samen met de organisatie bepaald welke teams aansluiten voor de interviews. Uit de interviews volgt een rapport en presentatie richting het management met de bevindingen van de DSA en een advies hierop.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Dedicated Remote User Support

Wij bieden ondersteuning op afstand voor gebruikersvraagstukken of problemen. Gedurende een afgesproken periode plannen we één vast uur in de week voor telefonisch overleg.

Lees meerClose

Dedicated Remote User Support

Bij een groot aantal klanten, blijkt dat er regelmatig gebruikersvragen zijn. Ook kan het voorkomen dat beheerders van het platform nog ervaring aan het opdoen zijn en gebruik willen maken van de kennis van onze experts.

Voor deze situaties bieden wij ondersteuning op afstand voor gebruikersvraagstukken of problemen. De beste manier hiervoor is door op regelmatige basis contact te hebben waarbij er ruimte is voor diverse vraagstukken. Gedurende een afgesproken periode plannen we één vast uur in de week om telefonisch vragen en probleemsituaties te bespreken.

Het is een efficiënte, kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening voor beheerders en gebruikers van het platform. Door regelmatig en structureel lopende zaken te bespreken, stapelen de werkzaamheden niet op en kan de organisatie voorwaarts blijven bewegen. SMT helpt u met deze dienst bij vraagstukken als gebruikersvragen, dashboards, zoekopdrachten en visualisaties.

Wij stellen een vast aanspreekpunt beschikbaar binnen de Support Services afdeling. Indien er specifieke expertise nodig is voor een bepaald vraagstuk kan deze direct, of indien niet beschikbaar op een later tijdstip, worden ingeschakeld. SMT adviseert zodat uw eigen team de werkzaamheden, wijzigingen en verbeterpunten zelf kan uitvoeren.

 

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het scherm onderling te delen.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Expert On-Site

Met deze service komt een consultant op een vooraf vastgesteld moment bij u langs om gebruikersvragen te beantwoorden en technische problemen op te lossen.

Lees meerClose

Expert On-Site

Met onze Expert On-Site service komt een consultant op een vooraf vastgesteld moment bij u langs om gebruikersvragen te beantwoorden en technische problemen op te lossen. U beheert zelf de lijst van werkzaamheden en de prioriteiten, zodat u altijd de controle behoudt. Zo is er zekerheid dat de onderhoudswerkzaamheden zich niet opstapelen maar worden uitgevoerd door een expert. Na afloop ontvangt u een dagrapportage met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien er nog punten open staan, worden die tijdens het eerstvolgende bezoek opgepakt. Indien er op de geplande dag nog tijd over is, kan de consultant gerelateerde werkzaamheden verrichten.

Als onderdeel van de Expert On-Site service leveren wij het volgende:

 • Een jaarplanning wanneer de consultant op locatie is.
 • Een mogelijkheid tot het beheren van de backlog.
 • Na ieder bezoek een dagrapportage met een overzicht van de verrichtte werkzaamheden.
 • Minimaal 12 dagen en maximaal 52 dagen, verspreid over 12 maanden.

De praktische kant:

De Expert on-site is ideaal wanneer er behoefte is aan periodieke en persoonlijke ondersteuning voor het platform. Deze dienst is niet geschikt voor de opvolging van incidenten of als vervanger van (remote) beheer van uw Big Data platform.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Kijk dan op onze info sheet of neem dan contact op met onze specialisten!

Healthcheck voor Splunk

Laat uw IT-infrastructuur evalueren door onze ervaren technische consultants en weet zeker dat uw omgeving altijd op topniveau presteert.

Lees meerClose

Healthcheck voor Splunk

De technische omgeving wordt op diverse manieren beïnvloed. Het groeien van een Big Data omgeving, de groei van de licentie alsmede het aantal gebruikers van het platform hebben allen directe gevolgen. Om te zorgen dat de omgeving stabiel is en blijft om de groei op te vangen, is het van belang deze nauwkeurig onder de loep te nemen. We kijken wat voor de organisatie een ideale architectuur is waarop verder kan worden gebouwd. Het uitvoeren van een Healthcheck is een goed uitgangspunt om de mogelijkheden en kritische pijnpunten van de huidige omgeving in kaart te brengen. Zo zorgen we dat niet alleen de organisatie maar ook het Big Data platform klaar is voor de lange termijn.

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in een verzameling van best practices. Door op basis van ruim 50 punten de omgeving te analyseren, wordt met de Healthcheck getoetst of deze op topniveau presteert. Het resultaat is een eindrapport met aanbevelingen en actiepunten welke bij u wordt gepresenteerd.

Het duurt een aantal dagen – afhankelijk van de omvang van de omgeving – om samen met betrokkenen van de organisatie een Healthcheck uit te voeren. De consultant heeft voor deze controle Administrator rechten nodig.

De praktische kant:

Tijdens een intake gesprek worden de benodigdheden voor het uitvoeren van de Healthcheck afgestemd. Deze dagen worden in overleg gepland. 

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk de productsheet of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie!

Severity 1 Assistance voor Splunk

Bij Severity 1 of Prio 1 situaties kunt u vertrouwen op de expertise van SMT voor het oplossen van bedrijfskritische problemen.

Lees meerClose

Severity 1 Assistance voor Splunk

Er zijn veel organisaties die het beheer van de omgeving in eigen huis hebben, met een ervaren team van deskundigen die bekend zijn met het platform. Toch gebeurt het soms dat er een ongewenste situatie ontstaat die invloed heeft op bedrijfskritische processen. Bij Severity 1 of Prio 1 situaties zijn er verstoringen in essentiële processen binnen een organisatie. Als software volledig ontoegankelijk is of als het grootste gedeelte van de functionaliteit onbruikbaar is, dan is de noodzaak hoog om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Precies hiervoor hebben wij een service ontwikkeld waarbij u kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring van onze consultants en Support Services-afdeling om snel tot een oplossing te komen.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond.Om het probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen is er remote toegang tot de omgeving nodig om ondersteuning te kunnen verlenen.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Upgrade Service

Wij verzorgen de upgrade van kleinere omgevingen inclusief Splunk Supported apps en SMT-apps.

Lees meerClose

Upgrade Service

Om het platform veilig, stabiel en degelijk te houden, brengt Splunk regelmatig een update uit. Deze wordt in een operationele omgeving geïmplementeerd middels een upgrade. Met de Upgrade Service neemt SMT dit voor klanten met kleinere Splunk omgevingen uit handen. De upgrades worden uitgevoerd op een met u nader overeen te komen moment waarbij wordt uitgegaan van twee upgrades per jaar. Advies over versies zit hierbij inbegrepen (bijv. geen x.0 versies).

Tijdens een intakegesprek worden alle randvoorwaarden en risico’s in beeld gebracht. Hierna volgt een voorstel dat door beide partijen wordt goedgekeurd. SMT zal vervolgens alle componenten upgraden met uitzondering van Universal Forwarders. Ook de Splunk Supported apps en SMT-apps worden meegenomen, third-party apps worden op een zo goed mogelijke wijze bijgewerkt. Om na de upgrade een werkende omgeving op te leveren zal een post-upgrade check rapport worden opgesteld.

De praktische kant:

SMT gaat ervan uit dat minimaal de Splunk Fundamentals I & Fundamentals II trainingen zijn afgerond. SMT voorziet niet in OS-upgrades.

Wilt u weten wat deze service voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten!

Use Case Sessie

Tijdens de Use Case Sessie selecteren we geschikte use cases om het gebruik van het Big Data platform te optimaliseren binnen de organisatie.

Lees meerClose

Use Case Sessie

Ziet u de toegevoegde waarde van een dataplatform, maar vindt u het lastig om te bepalen waar te beginnen? Heeft u moeite met het vaststellen van de juiste use cases? En in welke volgorde deze moeten worden uitgevoerd?

Tijdens een interactieve Use Case Sessie helpen wij u waarde te halen uit uw data; nu en in de toekomst. Wij reiken de middelen aan om verschillende use cases te vinden en te beschrijven. Waarna we gezamenlijk deze cases rangschikken en de roadmap voor de toekomst bepalen.

 

Gedurende twee dagen organiseren we sessies met betrokkenen van verschillende afdelingen. We houden interviews en stellen prioriteiten in het gebruik van data in verhouding tot de bedrijfsprocessen. Zo wordt duidelijk welke use cases de meeste waarde vertegenwoordigen, waarna ze binnen de organisatie worden getoetst op prioriteit, business doelen en de strategie. Op deze manier creëren we meerwaarde voor de gehele organisatie en wordt optimaal draagvlak verkregen. Het doel is dat de organisatie uiteindelijk in staat is om zelf waardevolle use cases te definiëren, rangschikken naar prioriteit en uitwerken.

 

Vervolgens heeft u de keuze de use cases zelf uit te werken of gebruik te maken van de expertise van de SMT-consultants. Het traject wordt altijd afgesloten met een analyse van de situatie voor en na de implementatie. Ook evalueren we het proces, welke obstakels zijn weggenomen voor het definiëren, prioriteren en implementeren van use cases.

De praktische kant:

Voor de interview sessies raden wij aan om collega’s van verschillende afdelingen deel te laten nemen. Lees ook onze blog over de vier essentiële stappen om tot goede use cases te komen.

Meer weten over Use Case Sessies? Kijk dan op onze info sheet of neem contact op met onze experts!

Email Security Service

Onze Email Security Service detecteert en blokkeert iedere vorm van ongewenste e-mail, met name geavanceerde en specifiek gerichte aanvallen.

Lees meerClose

Email Security Service

Wij bieden een oplossing die aanvallen direct detecteert. De meest gevaarlijke cyber dreigingen zoals bijlagen in malware en URLs, credential-phishing sites en verpersonificatie aanvallen worden geblokkeerd. Deze oplossing kan naadloos worden geïntegreerd met andere security oplossingen om zo bescherming te bieden tegen gecombineerde aanvallen. 

 

E-mail gerelateerde dreigingen worden onderschept met kennis uit eerste hand van zowel aanvallen als aanvallers voordat ze schade kunnen aanrichten. De meest up-to-date kennis en informatie is beschikbaar om snel te kunnen handelen binnen het veranderlijke security landschap. Het verbetert zo de productiviteit van cyber security experts en teams.

 

Wij zijn de samenwerking aangegaan met FireEye en hun Email Security Solution. De cloud versie is ideaal voor het migreren van e-mail naar de cloud en indien bescherming tegen e-mail dreigingen van verpersonificatie technieken, phishing en spam nodig is. De server versie past in een omgeving waar apparatuur op locatie of een virtuele sensor ter bescherming van geavanceerde e-mail aanvallen van belang is.

De praktische kant:

Meer informatie over FireEye vindt u op onze website. Wilt u weten hoe ook uw organisatie voordeel kan hebben bij deze service?

Download hier de product sheets van de Cloud versie en de Server versie. Of neem dan contact op met onze experts!