Met Business Analytics naar Business Innovation

We leven in een snel veranderende wereld waarin bedrijven door nieuwe technologie, potentiële nieuwe markten en opkomende concurrenten worden gedwongen om Business Innovation na te streven. Met Business Analytics bundelen we de kracht van data science, big data, statistiek, machine learning en wiskunde om resultaten te optimaliseren en strategische doelstellingen van een organisatie te verwezenlijken.

Bedrijfskritische processen staan hierbij centraal. Door deze processen te analyseren kunnen beslissingen worden genomen op basis van feiten en cijfers in plaats van onderbuik gevoel. Hierdoor kan een een optimalisatieslag plaatsvinden welke bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en het verwezenlijken van de missie en visie.

Binnen Business Analytics ondersteunen wij onze klanten bij het in kaart brengen van stappen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering. Deze stappen zijn een continue en interactief proces waardoor ruimte ontstaat voor innovatie en een verhoging van de efficiëntie.

Het proces is te definiëren als Discover, Analyze, Optimize. We stellen vast welk proces geschikt is, analyseren dit proces en doen aanbevelingen om de efficiëntie te verbeteren.

Business Analytics is onderdeel van onze 360 graden view.

IT Operations

SMT ondersteunt organisaties om de IT dienstverlening en bijbehorende processen zo optimaal mogelijk in te regelen en hier maximaal grip op te hebben.

Over IT Operations

Information Security

SMT’s Data-Driven Security Assurance biedt organisaties van iedere omvang een volledig security platform met oplossingen variërend van cyber security tot compliance, audits en fraudedetectie.

Over Information Security