Met IT Operations naar Operational Excellence

IT Operations vormt de verzameling van alle processen en services die door IT worden geleverd aan zowel interne als externe klanten. Het verwijst ook naar de toepassing van operations management op de technologische behoeften van een bedrijf.

Binnen IT Operations hebben we te maken met een groeiende adoptie van digitale bedrijfsinitiatieven. Daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan performance en gebruikerservaring. Organisaties leveren een voortdurende inspanning om de processen, producten of diensten van de organisatie te verbeteren. Wij ondersteunen onze klanten in hun streven naar Operational Excellence.

Binnen IT Operations begeleiden we klanten in de verschillende stappen van maturity, met het nastreven van Operational Excellence als uiteindelijk doel. Door ons uitgekiende traject krijgt u inzicht in en controle over de gehele keten van componenten waaruit de geleverde processen, producten of diensten bestaan.

In een wereld van Lean en Agile volgen nieuwe iteraties van producten en diensten elkaar in een snel tempo op. Het is belangrijk dat de gebruikte technologie en methodiek mee kan komen in een dynamische en snel veranderende omgeving.

IT Operations is onderdeel van onze 360 graden view.

Business Analytics

SMT bundelt de kracht van data science, big data, statistiek, machine learning en wiskunde om resultaten te optimaliseren en strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Over Business Analytics

Information Security

SMT’s Data-Driven Security Assurance biedt organisaties van iedere omvang een volledig security platform met oplossingen variërend van cyber security tot compliance, audits en fraudedetectie.

Over Information Security