SMT Enriched Data Analytics Platform®

In dit tijdperk van digitale transformatie ondersteunen wij onze klanten om een datagedreven organisatie te worden. Data moet de kern zijn van ieder besluitvormingsproces zodat strategische beslissingen op basis van feiten worden genomen. Met behulp van het unieke SMT Enriched Data Analytics Platform®  vertalen wij data naar waardevolle informatie die cruciaal is bij het beantwoorden van belangrijke vraagstukken op het gebied van IT Operations, Information Security en Business Analytics.

Dat is de kracht van data!

Het SMT Enriched Data Analytics Platform® is gebaseerd op een data-platform uitgebreid met onze services,
best-practices, SMT-apps en een ontwikkelplan. Zowel gestructureerde als ongestructureerde data van verschillende bronnen kunnen worden gekoppeld aan het platform. Door deze ruwe data te vertalen naar waardevolle informatie kunnen onze klanten data gedreven beslissingen nemen en krijgen zij 360graden zicht op het bedrijf.

IT Operations

SMT ondersteunt organisaties om de IT dienstverlening en bijbehorende processen zo optimaal mogelijk in te regelen en hier maximaal grip op te hebben.

Over IT Operations

Business Analytics

SMT bundelt de kracht van data science, big data, statistiek, machine learning en wiskunde om resultaten te optimaliseren en strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Over Business Analytics

Information Security

SMT’s Data-Driven Security Assurance biedt organisaties van iedere omvang een volledig security platform met oplossingen variërend van cyber security tot compliance, audits en fraudedetectie.

Over Information Security